Kiskunmajsai
Bethesda
Keresztény

Egyesület

Rólunk, Egyesület célja

Kiskunmajsai Bethesda Egyesület célja

Egyesület célja a keresztény evangelizációs küldetés tudatos elkötelezettségű vállalása, annak teljesítésére való folyamatos törekvés az élet minden területén. Az Egyesület céljának elérése érdekében a következő pontban foglalt tevékenységeket végzi.

Szociális Tevékenység, családsegítés.

Anyagi vagy természetbeni támogatás biztosítása hátrányos helyzetűek számára. Hátrányos helyzetű családok segítésében részvétel, ételosztás szervezése, időskorúak gondozása, segítése.

Tudományos Tevékenység

Rendezvények, kiállítások, előadások, konferenciák szervezése, képzések biztosítása, egyéb tájékoztató tevékenység végzése, illetve anyagi támogatás biztosítása a célok elérésében érdekelt közreműködők számára az Egyesület mindenkori anyagi lehetősége alapján.

Nevelés és Oktatás, ismeretterjesztés

Iskoláskorúak, és felnőttek részére előadások, képzések, foglalkozások, pályázatok, zarándokutak, korrepetálás megszervezése, lebonyolítása.

Kultúrális Tevékenység

A keresztény kultúrális értékek közvetítése és megóvása érdekében rendezvények, rendezvénysorozatok, ismeretterjesztő előadások, kiállítások, családi napok, fesztiválok, lelkigyakorlatok, imanapok, nemzeti zarándokhelyeinket népszerűsítő zarándoklatok, honismereti kirándulások, nemzeti ünnepeink alkalmával történelmi megemlékezések rendezése, szervezése. Ismeretterjesztő kiadványok szerkesztése, előállítása.

Gyermek és Ifjúság Védelem

Gyermekek táborozásának támogatása. Hátrányos helyzetű kiskorú gyermekek életminőségének javítása, nagycsaládban élő gyermekek nyári szabadidős programjainak megvalósítása.

A határon túli Magyarsággal kapcsolatos Tevékenység

Kapcsolattartás a határon túli magyarság civil szervezeteivel, szerveződéseivel, közös rendezvények, előadások, zarándoklatok szervezése és megvalósítása. A határon túli magyarsággal való kapcsolatteremtési törekvések anyagi és természetbeni támogatása.

Nemzetközi Kapcsolatok Erősítése.

Rendezvények, előadások, zarándoklatok, tanulmányutak szervezése. Feltárása a kereszténység társadalmi és kulturális szerepének, továbbá megismerteti a kiadványok, rendezvények és egyéb aktualitások útján. A spirituális kultúra elmélyítése, a magyar keresztény hagyományok ápolása a társadalom minden szintjén az ökumené Szellemében. Az Egyesület közvetlen politikai Tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Takács Géza (1947 - 2018)

2001-től KISKUNMAJSAI MENEDÉK ALAPÍTVÁNY 2004-ig

Takács Géza lelkész Kiskunmajsai munkássága 2001-ben kezdődött a Menedék városban. Itt lelkészi szolgálata mellett családgondozóként is tevékenykedett.

2001-től KISKUNMAJSAI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYMI 2004-ig

Napközis nevelőként dolgozott a Móra Iskolában, majd a Katolikus iskolában. Vezette a támogató szolgálatot és gépjármű oktató is volt. De igazi hivatásának mégis lelkészi hivatását vallotta.

2004-től KISKUNMAJSAI BETHESDA GYÜLEKEZET (SZEGED,BAKS SZORVÁNYMISSZIÓ) 2018-ig

A romák közti hitéleti szolgálata 2004-ben kezdődött, amikor egy roma pár rajta keresztül megtért Istenhez. Lelkészi szolgálata révén nem csak Kiskunmajsán, hanem Bakson és Szegeden is hirdette az evangéliumot. Min a 3 településen Takács Géza lelkész gyülekezeteket plántált. Páratlan munkásságának és szolgálatának köszönhető, hogy rajta keresztül több százan megismerték Istent.Átélhették a megtérést, megkeresztelkedtek, Isten előtt házasságot kötöttek. Ahogy Isten Pált elküldte a pogányokhoz, úgy Takács Géza lelkészt a romákhoz küldte Isten. Takács Géza lelkészt szívünkbe zártuk, tanításaira-prédikációira emlékezni fogunk! „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül elitéltetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igazi bíró azon a napon; de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az Ő megjelenését.” /2Tim4;7-8/

Kapcsolat